MARIA FOUAD

Epost: maria@loveutvikling.no -  Tlf.95270711

Spesialfelt: Prosessleder, Prosjektleder, Miljøfyrtårnkonsulent

Tema: Folkehelse, Miljø, Friluftsliv, Reiseliv

Motto: Smil til livet og livet smiler til deg!

Maria er utdannet ergoterapeut, personlig trener og gruppetreningsinstruktør. Hun har lang erfaring ,med prosjekt- og koordineringsarbeid. Maria liker struktur, fremdrift og å se at ting skjer. Hun har et brennende engasjement når det kommer til folkehelse og friluftsliv spesielt. Maria elsker å være fysisk aktiv og å se at prosjekter, mennesker og jorda blomstre.