HØSTVEKKA

Status for Høstvekka 2021:
Det ble fra lørdag til lørdag gjennomført 59 ulike arrangement. Disse ble fordelt slik.
37 % av aktivitetene var direkte rettet mot barn og ungdom, og hele 76 % der barn og ungdom kunne delta.

I tillegg var det 12 % direkte rettet mot næringsliv og bedrifter.

Fordelt på tema var 63 % av aktivitetene rettet mot helse, kultur, miljø og ren energi.

I tillegg ble det gjennomført markedsdager begge lørdagene med salg av lokalprodusert mat og varer. Dette med stort oppmøte fra lokalbefolkningen.
Økonomisk ser vi ut til å komme ut noenlunde i balanse.


Bilder fra Høstvekka 2021

Post

Produktdetaljer

Post

Produktdetaljer

Post

Produktdetaljer